System Beskrivning


Cadsafe Cloud är ett webbaserat kvalitetsledningssystem
som gör det enkelt  att ordna och dokumentera alla typer av Systematisk kvalitetsarbete som t.ex:

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Krisberedskapsplan
  • Dokument & ritningsarkiv
  • Projekteringsplats vid ny och ombyggnationer

Cadsafe Cloud är överskådligt och mycket användarvänligt.

Administration
Systemet har en enkel administrationsdel där man hanterar sitt eget användarkonto.

Systemet kan tillåta inloggning på 3 olika mappnivåer och på så sätt skapas ett system som är överblickbart för stora organisationer t.ex. kommuner, landsting och företags koncerner.
Dokument arkiv
Obegränsat antal dokument kan skapas i mappsystemet. Systemet innehåller en webb baserad ordbehandlare.
Användare kan ha olika behörigheter till att skapa, redigera, skriva ut och ta bort dokument.
Fil arkiv
Filer som kan laddas upp är word *.doc, word *.docx, Exel *.xls,
Exel *.xlsx, Adobe *.pdf,Autocad *.dwg.
Användare kan ha olika behörigheter till att ladda upp, ladda ner och radera filer .

Cadsafe Cloud levereras med standardutförande (systematiskt brandskyddsarbete) och kan byggas ut efterhand efter kundens önskemål.
 
Register och formulär
Förutom dokument och filhantering system finns det olika register och formulär för att hantera ansvar och planering av kontroller och åtgärder.
Register-formulär skapas i (obegränsat antal) mappsystemet.
Användare kan ha olika behörigheter till att skapa, redigera
och ta bort registerposter.

Systemet innehåller följande typer av formulär med register

Säkerhet
Det görs daglig backup på systemet av domänen www.cadsafecloud.se.
Beställning av tjänsten Cadsafe Cloud
Beställning görs lättast via mail till info@cadsafe.se eller via telefon  0320-55528, 070-5552857.
Vi skickar sedan ut avtalsvillkoren. När dessa är returnerade och underskrivna till oss tar det max 1 vecka innan tjänsten är igång.

Testa Cadsafe Cloud !

Registrera dig för en demoinloggning.


Glömt ditt Lösenord..