Cadsafe Cloud gör brandskyddsarbetet roligt och enkelt !

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.  Cadsafe Cloud är ett verktyg för att ordna och dokumentera alla typer av Systematiskt kvalitetsarbete.

ORGANISERA

Att ha en tydlig organisation i kvalitetsarbetet är en förutsättning för
att lyckas!

I Cadsafe Cloud ingår det:

 • Organisationsregister med ansvar, namn
  och kontaktuppgifter.
 • Användarregister med olika
  inloggningsnivåer och behörighet
  beroende på ansvar.
 • Register för Gränsdragning.
 • Register för Vem gör vad/ när.

DOKUMENTERA

Så här får du ordning och reda i din dokumentation!
Cadsafe Cloud innehåller:

 • Lättanvända dokumentarkiv och filarkiv
 • Alla dokument och filer organiserade i mappar. Mappstrukturen speglar din verksamhet.
 • Integrerad ordbehandlare
 • Dina dokument, ritningar och filer är aldrig längre bort än den närmaste datorn.

KONTROLLERA

Uppföljning och kontroll är hjärtat i kvalitetsarbetet för att nå ständiga förbättringar.
Med Cadsafe Cloud får du:

 • Effektiv planering med olika typer av kontroller.
 • Påminnelser vi e-post
 • Tydlig redovisning av missade kontroller vid inloggning
 • Felrapporter via epost till ansvariga

Testa Cadsafe Cloud !

Registrera dig för en demoinloggning.
Glömt ditt Lösenord..